Principy sociálního podnikání

  • Sociální podniky jsou významnou součástí tzv. sociální ekonomiky. Ekonomiky, která více než finanční obohacení zdůrazňuje sociální, místní a environmentální aspekt

Háta, o.p.s.  naplňuje principy sociálního podnikání 

Principy sociálních podniků:

Háta, o.p.s. se hlásí mezi sociální podniky, které se se hlásí k aktivnímu začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti.

  1. Společensky prospěšný cíl

Zaměstnávání a sociální začleňování osob znevýhodněných na trhu práce. Tento cíl máme včleněn do zakládající listiny společnosti a zveřejněn v obchodním rejstříku.

Vedle základního principu podnikatelských subjektů – dosahování zisku je naším cílem  pomáhat osobám zdravotně postiženým (OZP) a zdravotně znevýhodněným (OZZ) k návratu na trh práce.

Zaměstnáváním osob sociálně znevýhodněných se snažíme předcházet sociálně patologickým jevům souvisejících s nezaměstnaností a nemožností pozitivní seberealizace. Ve většině případů jsme jedinou možností pro lidi z Ledče nad Sázavou a okolí najít pracovní uplatnění, neboť jejich  zdravotní omezení jim neumožňuje běžné pracovní nasazení, jako to vyžaduje komerční firma.

  1. Sociální princip

Minimálním standardem je zaměstnávání více než 30 % osob znevýhodněných na pracovním trhu z celkového počtu zaměstnanců.  Skutečnost je taková, že u nás tvoří osoby zdravotně postižené (OZP) a osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ) v přepočtu přes 100 % všech zaměstnanců.

Tento poměr nás opravňuje k nabízení tzv. náhradního plnění. Za tímto účelem máme uzavřenu dohodu s Úřadem práce v Havlíčkově Brodě o uznání zaměstnavatele za zaměstnavatele na chráněném pracovním trhu dle §78 zákona č. 435/2004 Sb, o zaměstnanosti.

Zkrácené pracovní úvazky, flexibilní pracovní doba,  budování bez stresového pracovního prostředí, nadstandardní sociální vztahy, pomoc erudovaného sociálního pracovníka – specialisty pro práci s cílovou skupinou jsou základní součástí našeho sociálního podniku.

Vše toto navazuje ovšem na To, že i naši pracovníci musejí odvádět vysoce odborný a kvalitní pracovní výkon. Každý musí v rámci své náplně práce odvádět nejen svojí práci, ale i případně zaskočit za kolegu  a v rámci svých schopností vypomáhat v různorodých činnostech.

Průběžně vytváříme vlastní metodiku pracovních postupů, do které každý ze zaměstnanců pravidelně přispívá svými poznatky a zkušenostmi.

Zaměstnanci jsou průběžně informováni  o ekonomické situaci společnosti. Informují se o  jednotlivých současných zakázkách, tak i o plánovaných nových zákaznících.

Máme nastaven systém odměn, který motivuje zaměstnance k odvádění kvalitní práce, kterou všichni naši zákazníci požadují.

Inovativní nápady a přístupy, se kterými může přijít každý, oceňujeme.

  1. Ekonomický princip

Každý sociální podnik se musí zavázat, že 51 % případného zisku bude reinvestováno. A to zejména do rozvoje podniku a společensky prospěšných cílů.

30 % obratu by mělo být tvořeno tržbami z vlastních výrobků a služeb. Tohoto limitu jsme dosáhli již v roce 2018 a v dalších letech budeme v naplňování tohoto principu pokračovat. Na vlastní činnost si tak musíme vydělat stejně jako běžné komerční firmy, a to při splnění řady omezujících podmínek, kterými se většina firem nezabývá.

  1. Environmentální princip

Dalším aspektem, který musí sociální podniky plnit, je environmentální prospěch.

Maximálně se snažíme snižovat energetickou náročnost naší činnosti. Zkvalitňujeme stále pracovní postupy, týkající se praní prádla, sušení prádla, tak i mandlování a žehlení.

Podílíme se na recyklaci tonerů do tiskárny, používáme recyklované papíry. Provádíme třídění odpadů (papír, plast, sklo, směsný odpad).

Podílíme se na recyklaci obalových fólií. Od zákazníků dostáváme fólie zpět a našemu dodavateli je opět vracíme a on z recyklátu opět vyrábí balící fólie nové.  

  1. Místní princip

Sociální podniky jsou zaměřeny primárně na uspokojování místní poptávky. Proto naši činnost zaměřujeme především na subjekty z Kraje Vysočina a kraje těsně sousedícího (Středočeského kraje a Prahy), odkud pochází většina našich zákazníků.

Společnost využívá místních firem i na uspokojení vlastních potřeb. Například papíry, další spotřební materiál, vybavení firmy (notebooky, telefony) a podpůrné či doplňkové služby, jsou nakupovány od místních firem z okresu Havlíčkův Brod.

Všichni zaměstnanci žijí v Ledči nad Sázavou, případně v přilehlých vesnicích.

Úzce spolupracujeme s Úřadem práce ČR – Kontaktním pracovištěm Havlíčkův Brod a kontaktním pracovištěm Světlá nad Sázavou, pod kterou patří i pracoviště Ledeč nad Sázavou.

Dále spolupracujeme s obecním úřadem Ledeč nad Sázavou a  školami z Ledče nad Sázavou a blízkého okolí.

Proč naše společnost naplňuje tyto principy?

V naší společnosti Háta, o.p.s. dosahování těchto principů vytváří klidnou pracovní atmosféru, podporuje týmového ducha a pomáhá nám zdokonalovat se jak v odbornostitak v začleňování do běžného života. To je především účelem integračních sociálních podniků


Květen 2024
Po Út St Čt So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
Háta, o.p.s.