CDS Barborka

     Centrum denních služeb nabízí uživatelům sociálních služeb možnost navázat sociální kontakty mimo domov. Poskytuje péči v oblasti sociální, integrační a výchovně vzdělávací za účelem nalézt porozumění, podporu, zázemí a tím dosáhnout co největší míru nezávislosti handicapovaných na pomoci okolí v běžném životě.
 
 
Popis služby:
 • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • pomoc při zajištění stravy,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • sociálně terapeutické činnosti,
 • pomoc při uplatnění práv, oprávněných zájmů a pomoc při vyřizování osobních záležitostí,
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 • úhrada dle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů
 
Cílová skupina: Děti, mládež a dospělí od 7 let do 80 let s mentálním a kombinovaným postižením.
 
Cíle:
 • poskytnutí možnosti rozvoje osobnosti postižené osoby
 • vytvoření dalšího stimulujícího prostředí a činností
 • možnost kontaktu s vrstevníky a majoritní společnosti (integrace)
 • rozvíjení výtvarných, hudebních a jednodušších pracovních dovedností
Zásady:
 1. vytváření přátelského a rodinného prostředí, důraz na společenství (respekt, tolerance, vzájemnost, rovnost, důvěrnost, nestrannost)
 2. začlenění uživatele do širšího sociálního prostředí
 3. individuální přístup k uživateli
 4. pružné přizpůsobení služeb potřebám uživatelů
Ceník poskytované služby v CDS Barborka od 1.1.2023:
Ceník je přizpůsoben uživatelům služeb dle jejich potřebné míry podpory v hodinové sazbě.
 
 • Potřebná míra podpory je od 25 Kč – 50 Kč/hod
     Uživatelé jsou řazeni do skupin dle potřebné míry podpory. Někteří chodí do CDS Barborka pravidelně každý den, jiní několikrát v týdnu. 
 
Fakultativní platby: Svoz do zařízení, školy a svoz na kulturní či jiné akce – 8,-Kč/km
 
     Rozsah poskytované služby bude sjednán ve smlouvě individuálně dle potřeb uživatele. Denní centrum je otevřeno v pracovní dny od pondělí do pátku v době od 6:30 do 16:00 hod, mimo dny státem uznaných svátků a provozně stanovených dní uzavření zařízení (např. při zákonném vzdělávání zaměstnanců) a v případě mimořádných situací ohrožujících zdraví klienta i zaměstnance (infekční onemocnění, povodně apod.).

Možnosti podávání stížností na kvalitu poskytované služby v Centru denních služeb Barborka:

 1. Schránka důvěry, Kniha přání a stížností
  Stížnosti můžete vhodit do schránky důvěry v hale při vchodu do zařízení  nebo je můžete zapsat do Knihy přání a stížností, která je umístěna tamtéž. Pokud chcete, abychom na Váš podnět odpověděli, uveďte prosím svoji adresu a datum. V tomto případě obdržíte do 30 dnů písemné vyjádření vedoucího zařízení. Všemi záznamy v knize nebo těmi, které vhodíte do schránky důvěry, se pravidelně zabýváme a slouží nám ke zvyšování kvality naší práce.

   
 2.  Anonymní stížnost
  V tomto případě stěžovatel písemnou stížnost vloží do obálky, zalepí a na obálku napíše Centrum denních služeb Barborka, STÍŽNOST. Obálku stěžovatel vloží do dopisní schránky umístěné u vstupu do zařízení. Obálku převezme, otevře a stížnost vyřídí vedoucí Centra denních služeb Barborka nebo ji postoupí k rukám ředitelky zřizovatele – Háta, o.p.s. Písemné vyřízení stížnosti bude stěžovateli na požádání předáno v zařízení. Anonymní stížnost lze také učinit formou zápisu v „Knize přání a stížností“, která je přístupná ve vstupní hale Centra denních služeb Barborka.

   
 3.  Osobní projednání  stížnosti s vedoucím pracovníkem
  Máte-li stížnosti ke kvalitě námi poskytnuté služby nebo k jednání pracovníků, můžete je také sdělit ústně vedoucí zařízení. V případě nepřítomnosti vedoucí, jsou pracovníci povinni dohodnout Vám osobní jednání nejpozději do 7 dnů. Můžete také zavolat na  telefon 737 017 404 nebo kontaktovat příslušné zařízení písemně.

   
 4.  Stížnost k rukám ředitelky zřizovatele – Háta, o.p.s.
  Není-li Vaše stížnost uspokojivě vyřešena způsobem popsaným v bodech 1. a 2., můžete se obrátit na ředitelku Háty, o.p.s.  Mgr. Ivetu Vrbovou, MBA, tel. 730 177 740. K osobnímu rozhovoru je třeba se telefonicky nebo písemně nebo osobně objednat.

   
 5.  Je možno stížnost soustředit do kanceláře Veřejného ochránce práv
  Judr. Stanislav Křeček, Ph.D., Údolní 39, 602 00 Brno, tel. 542 542 888, podatelna@ochrance.cz, datová schránka: jz5adky.

   
 6. Konzultace s nezávislým odborníkem
  Jestliže se nepodařilo problém, který vznikl v souvislosti s poskytnutím služeb vyřešit žádným z výše uvedených způsobů, je povinností vedoucího zařízení na žádost klienta zprostředkovat do 30 dnů konzultaci problému s nezávislým odborníkem na danou problematiku, na jehož osobě se obě strany shodly.

   
Stížnosti jsou vyřizovány písemně. Lhůta pro vyřízení stížností je maximálně 30 dnů.
Průběh všech stížností je evidován.
 
Pro celý proces vyřizování stížností si uživatel může zvolit svého zástupce.

Červenec 2024
Po Út St Čt So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
Háta, o.p.s.