Háta, o.p.s.

My z Barborky

Leden je počátkem nového roku, kdy se prolíná vzpomínání na důležité momenty, které jsme zažili v roce předchozím a zároveň je časem plánování aktivit v dalším období. To je věc, která nás baví. Činností, které chceme...

S nárůstem množství potravin, které Potravinová banka v Ledči nad Sázavou přijímá, je také spojen růst provozních nákladů, zvyšují se náklady na distribuci potravin…

Od začátku letošního roku platí pro prodejny potravin s prodejní plochou nad 400 m2 zákonná povinnost nabízet neprodejné potraviny charitativním a neziskovým organizacím. Síť českých potravinových bank je největším příjemcem těchto potravin a v tuto chvíli...

Den na Sázavě

Den na Sázavě Prvně se Vám představíme a po té Vás pozdravíme. Abyste to věděla, za kým jste k nám přijela. Ve městě stojí kašnička a v ní čirá vodička. Když se kolem rozhlédnete, radnici hned naleznete....

Vánoce v Centru

Vánoce v Centru Že se ten čas nezastaví, Vánoce se znova slaví. Navzájem si budem přát, štěstí, zdraví vynčovat. Než cukroví dojíme, Nový rok hned slavíme. Poděkujem Pánu Bohu, ať se za rok sejdem...