Háta o.p.s.

15723518_1340661719311186_3533926178048752099_o

Vánoce v centru

Že se ten čas nezastaví, Vánoce se znova slaví. Navzájem si budeme přát, štěstí, zdraví vinšovat. Než cukroví dojíme, Nový rok hned slavíme. Poděkujem Pánu Bohu, ať se za rok sejdem znovu.   Všem klientům, zaměstnancům, přátelům a lidem dobré vůle přeje vše nej Míla Černocká (CDS Barborka) Za všechny klienty a zaměstnance Centra denních služeb Barborka děkuji všem sponzorům, dobrovolníkům a přátelům za spolupráci v roce minulém a přeji dobré vkročení do roku 2017. Ať...

POZVÁNKA_FINÁLNÍ copy

Vernisáž v Barborce

Návštěva profesora Jindřicha Štreita v Ledči nad Sázavou a otevření dveří v Potravinové bance Vysočina, z.s. V úterý 21.2.2017 do našeho města Ledeč nad Sázavou zavítal známý fotograf pan profesor Jindřich Štreit. Jeho první kroky směřovaly na místní radnici, kde ho přivítal pan starosta Ing. Zdeněk Tůma a obdaroval ho knihou o Ledči nad Sázavou. V zasedací místnosti se pak setkali s novináři, zástupci Potravinové banky Vysočina (PBV) a DRFG Nadace, se kterými následně po krátké besedě absolvovali...

Výstřižek

Setkání OP PMP

13.2. proběhlo v Kongresovém sále krajského úřadu Setkání všech, kteří mají zájem čerpat z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci. Setkání se zúčasnilo cca 40 zástupců organizací, měst, MPSV, kraje Vysočina apod. Děkujeme kraji Vysočina za poskytnutí prostor a zástupců MPSV za prezentaci OP PMP a zodpovězení dotazů. Všechny organizace, které se do projektu chtějí zapojit mohou kontaktovat PBV na telefonech: 737 034 558, 730 177 731 nebo na mailu: potravinovabankavysocina@seznam.cz

POZVÁNKA_FINÁLNÍ copy

Jindřich Štreit

Srdečně Vás zveme na výstavu velkoformátových fotografií prof. Mgr. Jindřicha Štreita, dr. h. c. s názvem Kde domov můj, při příležitosti měsíce otevřených dveří v Potravinové bance Vysočina, z.s..   Vernisáž se uskuteční v úterý 21. 2. 2017 od 13 hodin v sídle Potravinové banky Vysočina, z.s. (Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou).

15129043_1296122833765075_3632546956694419118_o

O ŽIVOTĚ V BARBORCE

Zvuk sirén a výstražné houkání hasičských vozů vyvolává v lidech úzkost a obavy. Jeden listopadový den se rozezněly městem a v Centru denních služeb Barborka zaznívalo opakovaně hrůzostrašné volání: „Hoří, všichni ven!“ Naštěstí šlo o předem domluvené prověřovací cvičení a nehrozilo žádné riziko požáru. Nic netušící klienti i zaměstnanci byli evakuováni z budovy. Někteří svižně, jiní se s ledovým klidem pečlivě oblékli a odebrali se z prostor únikovým východem ven. Tam poslouchali houkání hasičských aut, která...

14700886_1257856027591756_7624242505021238637_o

PŘÍPRAVY NA ADVENTNÍ ČAS V BARBORCE

Dýně, dýňobraní, dýňový svět a jinak pojmenované dny jsme velmi pěkně strávili i mimo naše zařízení. Vydali jsme se do blízkých i vzdálených míst, abychom se pokochali barvami podzimu, mohli jsme obdivovat kreativitu a fantazii lidí, kteří vytvářeli z mnoha druhů dýní bludiště, postavy, nebo krásné dekorace. I my jsme si vyzkoušeli, jako každý rok, vyřezávat a vydlabávat dýňové obličeje a vyrobit si obří svícen. Během měsíce jsme nacvičili tanec, se kterým jsme se přihlásili na...