Bc. Miroslav Krajcigr, DiS.

Akrobrab s.r.o, Potravinová Banka Vysočina z.s.
Háta, o.p.s.