Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/73855/virtual/www/wp-includes/post-template.php on line 284

Zimní období v Barborce

Zimní období je pro  nás plné aktivit a nemyslím jen typické  hrátky  ve  sněhu,  kterého  si  všichni  užívají  plnými  doušky.  Dny  v  CDS  Barborka jsou naplněny  prací.  Od  začátku  roku  skládáme  krabičky  pro  jednu  fi rmu,  po  delší  odmlce jsme začali pracovat s  šamotovou  hlí- nou. A protože nás tato  činnost  opravdu  baví,  zapomínáme  na  čas  oběda  a  tvoříme  a  tvo- říme.  Pro  změnu  někdy  vyměníme  práci  v  zařízení  za  trénink  bowlingu,  abychom  se  jednou  za  čas  pokusili  obstát  v  turnaji  tohoto sportu například proti Domovu Háj,  jako se tak stalo v měsíci lednu. Tuto akci  chceme opakovat.

Za vzdálenějšími zážitky jsme se vypravili do Čáslavi, kde jsme si společně s organizací Helpicon užívali vodních radovánek  v bazénu. Dalším zážitkem byla interaktivní  výstava ve Světlé nad Sázavou. Až na šedesáti exponátech jsme mohli  vyzkoušet  své  znalosti,  šikovnost  a  spoustu  zajímavostí. Takové  výlety jsou téměř  vždy  spojené  s obědem v restauraci v navštíveném městě.

Překvapením pro naše centrum byl jeden  náš  kamarád,  který  projevil  zájem,  pořídil  si u nás voucher, kterým si zajistil den mezi  námi. Mohl  si  vybrat,  zda  chce  být  v  roli  pozorovatele, zaměstnance či klienta. Jeho přáním bylo, aby se tu  den odreagoval a odpočinul si od svých pracovních povinností. To  se  zcela  určitě  zdařilo.  Dopolední  cvičení  muzikoterapie  a  bubnování  ho  přímo  nadchlo  a  i  pro  ostatní  zúčastněné  byla  tato  hodinka  velmi  příjemná.  Někteří klienti centra o svého nově získaného kamaráda  pečovali, jiní z toho měli velkou legraci. Byl to zábavný  a opravdu odpočinkový den, ale přesto se stihla i naplá- novaná práce.

V  budově,  kde  sídlíme  my,  je  i  Potravinová  banka  Vysočina a Prádelna Barborka. Tyto  organizace  v  sou- časné  době  upoutávají  pozornost médií,  která jsou  pro  nás vzácnou návštěvou. Přijedou mílí lidé,  kteří natočí  reportáž a potom si s námi dlouze a velmi příjemně povídají. Nedávno jsme měli  čest  přivítat ČT1  a televizi  Barrandov.

Máme  rádi i  kulturní  život,  proto  se jako  každý  rok  vypravíme  na  představení  divadelního  spolku  Lucerna  ve Vilémovicích. Jsme vděčnými diváky a tentokrát se  chystáme na komedii připravovanou ochotníky na březen tohoto roku „Jo, není to jednoduché“. Moc se těšíme.

Fotka uživatele Centrum denních služeb Barborka.

Lada Nováková, CDS Barborka

Může se Vám také líbit...