Zasedání „Komise sociální pro oblast protidrogové politiky“ Kraje Vysočina

V pátek 25.8.2017 jsme měli tu čest hostit zasedání „Komise sociální pro oblast protidrogové politiky“ Kraje Vysočina, které bylo zahájeno prohlídkou prostor a prezentací činnosti Potravinové banky Vysočina. Všichni přítomní diskutovali o problematice Potravinových bank a o plýtvání potravinami. Zájem vzbudil také rozjezd Operačního programu potravinové a materiální pomoci.

Dále následovala prohlídka Sociálního bazaru, který zřizuje obecně prospěšná společnost Háta, chybět nemohla ani návštěva Centra denních služeb Barborka. Na závěr se členové komise seznámili s činností sociálního podniku Pradlenka Barborka.

Jsme moc rádi, že jsme mohli členy „Komise sociální pro oblast protidrogové politiky“ Kraje Vysočina přivítat u nás v Ledči nad Sázavou a těšíme zase někdy příště!

Může se Vám líbit...