Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/73855/virtual/www/wp-includes/post-template.php on line 284

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA NAVŠTÍVILA HÁTU V LEDČI

Obecně prospěšná společnost Háta vznikla v roce 2013, její ředitelkou je paní Mgr. Iveta Vrbová. Háta, o.p.s. poskytuje služby nejen v oblasti péče, sociální, integrační a výchovně vzdělávací, ale máme za cíl nalézt porozumění, podporu, radu a zázemí nejen lidem se zdravotním postižením.

V pátek 5. května 2017 ve společnosti Háta, o.p.s. – ve středisku Centra denní služeb Barborka a Potravinové bance Vysočina jsme dnes přivítali zaměstnance Vyšší odborné školy sociální Olomouc CARITAS. Sedmnáctičlenný tým pedagogického sboru včele s panem ředitelem Mgr. Martinem Bednářem, Ph.D. dorazil v ranních hodinách. Poté, co se seznámili s prostředím Centra denních služeb, Potravinové banky a sociálního podniku Pradlenka Barborka se s nadšením a chutí všichni zapojili do práce!

Nápad uspořádat toto setkání a zároveň nabídnutí pomocné ruky vzešlo od pana ředitele Vyšší odborné školy CARITAS Olomouc Mgr. Martina Bednáře, Ph.D., který Hátu, o.p.s. navštívil již v minulém roce. „Mám radost, jak se to tu rozrůstá a vyvíjí. Za ten rok je tu vidět obrovský kus práce a posun kupředu“, řekl po příjezdu pan Bednář.

„Pomáhat jsme se rozhodli letos poprvé…“

Se zaměstnanci jezdíme ven pravidelně – Řešíme pracovní záležitosti. Letos jsme si řekli, že spojíme příjemné s užitečným a pomůžeme. „Myslím, že to bylo přijato kladně“, dodává ředitel vzhledem ke kolegům.

Pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci z CARITAS Olomouc si pobyt v Ledči nad Sázavou užívali: „Moc se mi tady líbí, ještě jsem v takovém zařízení nebyl. Je to příjemné vykročení ze stereotypu. A hlavně, člověk za sebou vidí výsledky své práce.“ Řekl pan farář ze Svatého kopečku, který na škole působí jako duchovní.

„Libí se nám tady, je to strašně velký barák, obdivujeme, jak to zvládáte všechno obhospodařit“, říká učitelka Práva.

„Cílem této návštěvy bylo seznámení se s činností neziskových organizací a vyzkoušet si práci jejich zaměstnanců. Pana ředitele VOŠ CARITAS, společně s paní ředitelkou Háty, o.p.s. a předsedou Potravinové banky Vysočina, z.s. přijal na radnici i ledečský starosta pan Ing. Tůma, který ocenil práci zaměstnanců v sociálních službách“, doplnil Bc. Miroslav Krajcigr.

„Děkujeme moc všem zúčastněným za jejich ochotu pomáhat! Vážíme si vás a děkujeme! Věříme, že toto vzájemné setkání nebylo poslední“. Rozloučila se s návštěvou Mgr. Iveta Vrbová, ředitelka Háta, o.p.s.

 

Václav Beránek, DiS.

foto: Štěpánka Vrbová

Může se Vám také líbit...