Lada Nováková

Nejprve pracovala jako pracovník v sociálních službách, poté se stala vedoucí centra. Pracovní náplň je pestrá, zahrnuje nejen administrativu, ale i práci s klienty. Výlety, vymýšlení ručních programů. „Jsem ráda za jejich dobře naplněný čas a že mohu být součástí jejich radostí.“ Koníčků a zalib má spoustu – zvířata, zahrada, ruční práce…