Eva Moravcová Urbanová

Administrativa, práce s klienty, spolupráce při tvorbě individuálních plánů, sociální poradenství. Cení si pravdomluvnosti a férového jednaní. Svůj volný čas věnuje rodině, ráda posedí u kávy s dobrými přáteli, relaxuje prací na své nové zahradě.