Bc. Miroslav Krajcigr, DiS.

Velice pracovitý, obětavý a cílevědomý člověk se srdcem na pravém místě. Dělá práci, která ho naplňuje – pomáhá lidem snaží se jim zajistit jejich základní potřeby. Je projektovým manažerem a komunitním pracovníkem Komunitního centra Háta. Vede Potravinovou banku Vysočina, je jednatelem prádelny Akrobrab. Jeho celoživotním koníčkem je basketbal.