Alena Juklová

Coby rodič se od počátku aktivně podílela na vzniku a rozvoji Centra denních služeb Barborka. Od ledna 2017 se stala zaměstnancem, pečuje o tělo a zdraví klientů –  rozcvičky, rehabilitace, masáže. Je Komunitní pracovník v Komunitním centru Háta  Odreagování a načerpání nových sil hledá v přírodě, pěší turistice, cestování.