„S Hátou práce“ překonává hranice Ledče nad Sázavou

Doposud se účastníkům projektu S Hátou do práce podařilo najít zaměstnání v rámci města Ledeč nad Sázavou.

Od února 2018 jsou aktivními účastníky, kteří čekají na svou pracovní smlouvu, i 3 klienti Chráněného bydlení Domova Háj ve Světlé nad Sázavou.  Nyní je můžete je potkat v ulici Sázavská, kde za podpory asistentky probíhá jejich pracovní trénink.

Vůbec první osobou, která dala podnět k obsazení těchto pracovních míst, byl pan místostarosta Světlé nad Sázavou Josef Hnik.

Po kontaktování vedoucí chráněného bydlení, paní Šomrové, se klienti zúčastnili motivačního setkání, kde jim byla nabídnuta možnost stát se součástí projektu S Hátou do práce a získat tak možnost pracovního uplatnění. Účastníci dále absolvovali schůzky a školení, týkající se jejich pracovního zařazení.
V současné době je pro nás důležitou spolupracující osobou opatrovnice účastníků projektu, paní Ing. Weingärtnerová, jejímž prostřednictvím je zajišťována platnost pracovní smlouvy.

Doufáme, že se tak stane co nejdříve a účastníci projektu si tak budou moci připsat na své konto svou první výplatu.

S Hátou do práce je název projektu Evropského sociální fondu, který byl schválen na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost:  1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, evidovaného pod registračním číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004079. Projekt je realizován společností Háta, o. p. s. v Ledči nad Sázavou Projekt je realizován v období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2019.

Bc. Eva Moravcová Urbanová, koordinátorka projektu

Může se Vám také líbit...