S HÁTOU DO PRÁCE

O Projektu

S Hátou do práce je název projektu Evropského sociální fondu, který byl schválen na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost:  1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, evidovaného pod registračním číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004079. Projekt je realizován společností Háta, o. p. s. v Ledči nad Sázavou Projekt je realizován v období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2019.

Účelem projektu je zvýšení míry zaměstnanosti postižených osob. Cílovou skupinou jsou osoby se zdravotním postižením. Projekt je realizován ve spolupráci s Domovem Háj, kde podporuje probíhající proces transformace sociálních služeb. Dalším Domovem, který se aktivně do projektu zapojil je Domov ve Zboží. Další spolupráce je plánována např. s Domovem Jeřabina v Humpolci.

Projekt řídí koordinátoři, sociální pracovníci a odborní garanti, kteří mají tyto důležité úkoly:

  • motivovat účastníky projektu,
  • provést monitoring možností, zájmů a potřeb účastníků projektu (skupinový, individuální),
  • proškolit účastníky projektu v oblasti pracovní smlouvy, bezpečnosti práce, komunikace, šikany a hospodaření s penězi,
  • komunikovat s agenturou práce,
  • zprostředkovat setkání se zaměstnavatelem,
  • uvést pracovníka do pracovního procesu prostřednictvím pracovního tréninku,
  • podpořit pracovníka v nově získaném zaměstnání prostřednictvím asistence na pracovišti v prvních měsících pracovního zařazení,
  • spolupracovat s opatrovníky, sociálními pracovníky a dalšími pověřenými osobami spolupracujících organizací.

 

V projektu je nyní aktivně zařazeno 25 osob. Z toho pro 10 osob se podařilo najít pracovní uplatnění.

Zaměstnavatelé, kteří poskytli účastníkům pracovní příležitost, jsou tito:

1 ) Háta, o.p.s. – 5 zaměstnanců (pomocné práce v klubu, kavárně, úklidové práce, práce v sociálním bazaru, montáž elektrosoučástek)

2) AKROBRAB, s.r.o. – 2 zaměstnanci (závozník v Prádelně Barborka)

3) Potravinová banka Vysočina, z.s. – 1 zaměstnanec (skladník)

4) GAPIS, s.r.o. – 2 zaměstnanci (pomocné práce v Hotelu Sázava)

Další spolupráce je navázána s Městským úřadem ve Světlé nad Sázavou, kde Domov Háj provozuje Chráněné bydlení. Na jarní měsíce je naplánovaná spolupráce s Městským úřadem v Ledči nad Sázavou.

Kontakt

Háta, o. p. s.

Barborka 1191

584 01 Ledeč nad Sázavou

Mob. 737 017 404

Snímek obrazovky 2017-04-03 v 21.05.32