S Hátou do práce ve Světlé n. S. a Zboží

Projekt S Hátou do práce úspěšně pokračuje. Při jeho realizaci se nám již podařilo pomoct 21 znevýhodněným osobám vstoupit na trh práce. Z toho jsou nově zaměstnaní tři klienti Domova ve Zboží. Denně ve svém zařízení pomáhají s údržbou parku, či úklidem obytných částí Domova. Nejprve se museli podrobit motivačnímu a individuálnímu setkání, po školení na téma pracovní smlouva, BOZP, hospodaření s penězi aj. nastoupili do zaměstnání, kde se za podpory asistentky učí pracovním návykům. V září 2018 tak dostanou již svou druhou odměnu za dobře odvedenou práci.

Také ve Světlé nad Sázavou v areálu ulice Sázavská můžete potkávat tři pracující klienty Komunitního bydlení poskytované Domovem Háj. Střídají se při úklidu terasy, schodiště a bezbarierového přístupu na terasu. Do zaměstnání nastoupili v dubnu 2018 a už od srpna 2018 pracují bez asistence. Za jejich pečlivou práci je několikrát zákazníci obchodu v areálu pochválili a pochvalu si opravdu zaslouží. Areál na Sázavské v ulici je hlavně jejich přičiněním perfektně uklizený.

S Hátou do práce je název projektu Evropského sociální fondu, který byl schválen na základě žádosti o podporu z Operačního programu Zaměstnanost:  1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, evidovaného pod registračním číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004079. Projekt je realizován společností Háta, o. p. s. Ledeč nad Sázavou v období od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2019. Hlavním cílem projektu je podpořit znevýhodněné osoby a umožnit jim vstup na trh práce.

 

Štěpánka Vrbová – koordinátor

 

Může se Vám také líbit...