S Hátou do práce úspěšně pokračuje

Od jara 2018 se v rámci projektu s Hátou do práce podařilo zaměstnat další 4 osoby. Jedná se o pomocné úklidové práce v určených budovách a v parku. Zaměstnání našli obyvatelé Zboží u Světlé nad Sázavou a Humpolce. Nyní se jedná o dalším pracovním místě pro obyvatele Ledče nad Sázavou.

O úspěchu projektu svědčí fakt, že se podařilo vyjednat pokračování obdobného projektu, který započne na podzimu tohoto roku.

Informační schůzky k oběma aktivitám jsou stanoveny na 7. září a 3. října 2018 od 9 hodin. Setkání proběhne v budově Háta, o.p.s., Barborka 1191, 584 01 Ledeč nad Sázavou.

Cílem projektu je seznámit účastníky se systémem trhu práce, proškolit je v oblasti pracovních návyků a komunikace. Součástí projektu je i asistence na pracovišti po dobu zapracování se v novém pracovním prostředí. Zaměstnavatelům nabízíme také možnost proplácení mzdového příspěvku pro takto vytvořené pracovní místo.

 

Bližší informace o projektu pro účastníky i zaměstnavatele poskytne paní Eva Moravcová, tel. 737 017 404 nebo 607 528 341.

Tento projekt je financován z Evropského sociální fondu: Operační programu Zaměstnanost:  1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, evidovaného pod registračním číslem CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_053/0004079.

Může se Vám také líbit...