Prostory pro CDS Barborka

Pro nově vznikající Centrum denních služeb Barborka jsme v budově čp. 1191 vytipovali jako nejvhodnější administrativní prostory bývalých kanceláří v II. NP, na které navazují sociální zařízení, prostory bývalé údržby, kontroly a adjustace. Celková výměra těchto prostor činí 230 m2. Ve většině místností jsou již snížené stropy na úroveň 2,9 m, otvíratelná okna a lité podlahy.

Přístup do CDS Barborka je možný hlavním vchodem po prostorném schodišti či bezbariérový přes rampu na jihozápadní straně budovy. Přehledný situační náčrtek dispozičního uspořádání CDS Barborka v budově:

Přehledný situační náčrtek dispozičního uspořádání CDS Barborka

Přehledný situační náčrtek dispozičního uspořádání CDS Barborka

 

Může se Vám líbit...