Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/73855/virtual/www/wp-includes/post-template.php on line 284

PROJEKT „S HÁTOU DO PRÁCE“ JIŽ ZMĚNIL ŽIVOT TŘEM LIDEM, DALŠÍ JE BUDOU NÁSLEDOVAT

Projekt Evropského sociálního fondu „S Hátou do práce“ se zaměřuje na osoby s mentálním postižením, které mají zájem zapojit se do běžného společenského života právě tím, že budou pracovat. V jejich snaze jim aktuálně pomáhá obecně prospěšná společnost Háta. Již se podařilo pomoci najít zaměstnání třem účastníkům tohoto projektu.

Spolupracujícími organizacemi, které se nebály a daly tak možnost lidem, ne zcela v nejlepší kondici, zapojit se do koloběhu pracovního života, tak jak jej zná většina z nás, je fi rma AKROBRAB, s. r. o., která provozuje Prádelnu Barborku, a dále Potravinová banka Vysočina. Je jasné, že zapracování těchto lidí a vytvoření pracovního stereotypu trvá déle než u běžné populace. Na druhou stranu jsou ale tito lidé vděční za možnost pracovat a dělají maximum, aby nezklamali své zaměstnavatele, své blízké, ale i sebe.

Velký dík proto patří již zmiňovaným fi rmám AKROBRAB, s. r. o. a Potravinové bance Vysočina, které tyto pracovní příležitosti poskytly. Dva zaměstnanci pracují na pozici závozníka, jeden na pozici skladníka. Jak vidíte, jedná se o běžné profese, které může vykonávat prakticky kdokoli. Dalšími organizacemi, které přislíbily účast v projektu, jsou Městský úřad Ledeč, Hotel Sázava a COOP družstvo HB.

Je možné, že se s nabídkou našeho projektu zastavíme právě ve vaší fi rmě. Prosíme, neodmítejte nás, alespoň nás vyslechně- te. Projekt není pro vás – potencionální zaměstnavatele – nijak zavazující. Jediné, co můžete získat, je motivovaný a fi nančně výhodný pracovník.

 

Bc. Eva Moravcová Urbanová koordinátorka projektu

Může se Vám také líbit...