Háta, o.p.s.

Změna sídla a provozovny

Od ledna 2015 změnila společnost Háta, o.p.s. svoje sídlo z dočasného působiště na novou adresu Barborka 1191, Ledeč nad Sázavou 584 01. Do této budovy přemístila též provozovnu Centra denních služeb Barborka a Potravinové banky...

Vánoční besídka v CDS Barborka

Svoji první vánoční besídku se Centrum nových služeb Barborka rozhodlo uspořádat ve svém nově chystaném působišti v ulici Barborka, neboť jsme předpokládali hojnou účast, která by se do našeho dosavadního sídla nevešla. A udělali jsme...

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby

V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele Háta,...