Háta, o.p.s.

Schůzka s rodiči

V pátek 31. října 2014 se v Centru denních služeb Barborka od 15 hodin uskutečnila schůzka s rodiči za účelem jejich seznámení s činností CDS Barborka, s personálním zajištěním služeb, s prohlídkou prostor v budově Barborka čp. 1191 a s návrhem...

CDS Barborka získalo registraci

Centrum denních služeb Barborka je ode dneška 10.10.2014 na základě rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina registrovanou sociální službou pro dospělé osoby s mentálním a kombinovaným postižením. Stalo se tak téměř po 7 měsících od podání...

Vyjádření rodičů

Reagujeme na článek v minulém vydání Ledečské zpravodaje o dění ve stacionáři Petrklíč. Byl totiž plný lží a zkreslených informací. Neutěšený stav zde trvá již více jak rok. Za tu dobu většina rodičů (18 z 21)...