Háta, o.p.s.

My z Barborky

Leden je počátkem nového roku, kdy se prolíná vzpomínání na důležité momenty, které jsme zažili v roce předchozím a zároveň je časem plánování aktivit v dalším období. To je věc, která nás baví. Činností, které chceme...

S nárůstem množství potravin, které Potravinová banka v Ledči nad Sázavou přijímá, je také spojen růst provozních nákladů, zvyšují se náklady na distribuci potravin…

Od začátku letošního roku platí pro prodejny potravin s prodejní plochou nad 400 m2 zákonná povinnost nabízet neprodejné potraviny charitativním a neziskovým organizacím. Síť českých potravinových bank je největším příjemcem těchto potravin a v tuto chvíli...

Den na Sázavě

Den na Sázavě Prvně se Vám představíme a po té Vás pozdravíme. Abyste to věděla, za kým jste k nám přijela. Ve městě stojí kašnička a v ní čirá vodička. Když se kolem rozhlédnete, radnici hned naleznete....