Háta, o.p.s.

Dopis rodičů – Centrum denních služeb Barborka 1

Petr Krčál, Mgr. et Bc. radní kraje Žižkova 57 587 33 JIHLAVA Věc: Centrum denních služeb Barborka                                                        Ledeč nad Sázavou 16.6.2014 Vážený pane radní, dne 3.3.2014 jsme se na Vás obrátily s žádostí o setkání...

Centrum denních služeb Barborka

Centrum denních služeb nabízí uživatelům sociálních služeb možnost navázat sociální kontakty mimo domov. Poskytuje péči v oblasti sociální, integrační a výchovně vzdělávací za účelem nalézt porozumění, podporu, zázemí a tím dosáhnout co největší míru...

Potravinová banka Vysočina, o.s.

Potravinová banka Vysočina, o.s., založená Nadací Ičky a Jindřicha Waldesových, spolu s Oblastní charitou HB a společností Háta, o.p.s.. Posláním potravinových bank je pomáhat s odstraněním chudoby, hladu a předcházet plýtváním potravinami. Potravinová banka shromažďuje...