Komunitní centrum Háta

O projektu

Projekt se věnuje sociálnímu začleňování osob se zdravotním postižením, konkrétně osob s lehkou
mentální retardací. Jako prostředek je zvolena komunitní sociální práce, jejímž cílem je zlepšení
kvality života lidí v komunitě, jejich aktivizace a propojování členů komunity, odstranění izolace
každodenního života, možnost setkávání se, společné činnosti, vzdělávání se a sdílení a v neposlední řadě odstranění vzájemných předsudků, netolerance, nepochopení.

Kontakt

Háta, o. p. s.
Barborka 1191
584 01 Ledeč nad Sázavou

Tel+420 737 034 558

E-mail: kc-hata@seznam.cz