Dopis rodičů – zklamání nad jednáním vedení charity

Petr Krčál, Mgr. et Bc.
radní kraje
Žižkova 57
587 33 JIHLAVA

Věc: Stacionář Petrklíč               Ledeč nad Sázavou 3.3.2014

Vážený pane radní,
obracíme se na Vás plni rozhořčení a zklamání nad jednáním vedení Oblastní charity Havlíčkův Brod a též Diecézní charity z Hradce Králové, které jsme písemně požádali o společnou schůzku se záměrem projednat naše připomínky k provedeným změnám ve stacionáři Petrklíč. Schůzka se sice ve středu 26.2.2014 uskutečnila, ale z jejího průběhu jsme natolik rozčarovaní, že jsme se všichni rozhodli od 3.3.2014 nevyužívat do odvolání služeb Oblastní charity Havlíčkův Brod a případně pro naše děti hledat jiného poskytovatele služby, jak nám bylo doporučeno dr. Stejskalem z diecézní charity.

Vyznáváme principy solidarity a charitativní pomoci, ale tyto principy byly nyní pošlapány arogancí moci ze strany představitelů Charity. Všichni rodiče jsou proto takovým jednáním Charity otřeseni. Naše rozhodnutí není žádná póza či výhružná stávka, je to pro nás otázka cti a jde nám skutečně o hodně, ne-li o všechno.

Pro nás, rodiče, to nebylo jednoduché rozhodování, neboť řada z nás pomáhala v roce 2002 stacionář Petrklíč zakládat, obcházeli jsme tehdy úřady, politiky a sponzory a všemožně přispívali k jeho vzniku a chodu.

Prohlašujeme, že nám jde v prvé řadě o plnohodnotnou pomoc našim dětem, na které se budeme moci podílet spoluprací s vedením stacionáře s možností kontroly poskytované péče.

Naše rozhořčení a rozhodnutí není nikterak směřováno proti Kraji Vysočina, se kterým chceme i nadále spolupracovat a bez jeho pomoci se neobejdeme.
Chceme Vás, pane radní, tímto dopisem požádat o setkání a pomoc. Současná situace je pro většinu z nás velice obtížná, proto prosíme o rychlé jednání.

S pozdravem
za všechny rodiče

Jaroslava Vavřičková
Ing. Květoslava Bencová
Alena Juklová

Na vědomí: JUDr. Věra Švarcová KÚ Jihlava

Může se Vám také líbit...