Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/73855/virtual/www/wp-includes/post-template.php on line 284

Dopis rodičů ombudsmance

Vážená paní ombudsmanko,

obracíme se na Vás jako na poslední instanci, která je oprávněná pomoci nám v naší zoufalé situaci, konkrétně v registraci nové sociální služby.

Jsme rodiče nebo zákonní zástupci bývalých klientů stacionáře Petrklíče v Ledči nad Sázavou, jehož zřizovatelem je Oblastní charita Havlíčkův Brod. Řada z nás pomáhala stacionář v roce 2002 zakládat, obcházeli jsme tehdy úřady, politiky a sponzory a všemožně jsme se podíleli na jeho vzniku a chodu.

6.2.2014 ředitelka oblastní charity HB odvolala bez udání důvodů dlouholetou a obětavou vedoucí našeho stacionáře paní Mgr. Ivetu Vrbovou z funkce.

12.2. jsme svolali schůzku rodičů a jednoznačně jsme se shodli, že stojíme za svojí vedoucí a budeme žádat po řediteli diecézní charity a jejím prezidentovi odůvodnění postupu oblastní charity.

26.2. se konala schůzka rodičů s oblastní a diecézní charitou. Protože dodatečně uváděné důvody odvolání byly velmi chatrné, nezbývalo charitě nic jiného, než použít lež a aroganci moci a zároveň nám doporučit nalézt si případně jiného poskytovatele služby.

Jako vyjádření našeho nesouhlasu jsme od 3.3. do 14.3. neposílali naše děti do stacionáře, ale nedočkali jsme se od charity žádné další reakce, proto k 1.4. nás 18 rodin podalo charitě výpověď služby pro ztrátu důvěry.

Zároveň jsme si na Kraji domluvili s radním pro sociální věci panem Krčálem schůzku, která se konala 25.3. Zde bylo přislíbeno, že Kraj svolá schůzku zástupců rodičů a charity. Přestože jsme se téměř každý týden ptali, byl termín schůzky pro vytíženost pana radního určen až na 17.6.

Mezitím paní Vrbová zažádala na náš popud o registraci nové sociální služby. Koncem března, v rekordním čase, dodala na Krajský úřad Kraje Vysočina dokumenty potřebné k registraci služby vč. souhlasného stanoviska KHS Kraje Vysočina s tím, že služba bude realizována dočasně v uvolněném bytě 5+1 na ledečském sídlišti.

Na to vedoucí soc. odboru Krajského úřadu poslala 11.4.2014 do prostor nově vznikající služby kontrolu, která nenalezla žádné závady. Služba měla být poté zaregistrovaná, ale namísto toho byly Krajským úřadem požadovány další doklady (rozhodnutí o kolaudaci domu). I tyto doklady byly obratem dodány.

Krajský úřad nakonec pozastavil registraci z důvodu požadavku na dodání dalších dokumentů, tentokrát požaduje změnu stavu užívání bytu na nebytové prostory… Mgr. Vrbová podala proti dalším požadavkům odvolání, které řešilo MPSV a rozhodlo o jeho zamítnutí.

V současné době 19 rodin, tj. 12 svéprávných klientů, 7 klientů s těžkým zdravotním postižením a 38 rodičů nebo rodinných příslušníků, což je téměř 60 lidí (!!!), v nepohodě čeká další měsíc na rozhodnutí Krajského úřadu. Jsme vyčerpaní ze situace, kdy si své děti s postižením již čtyři měsíce navzájem společně opečováváme a především z toho, že je registrace naší nové služby i dle názoru právníka Ligy na obranu lidských práv neoprávněně a zřejmě záměrně prodlužována.

 

Děkujeme za Vaši pomoc.                                                        V Ledči nad Sázavou,  8.7.2014

Přílohy: list s podpisy klientů a rodičů, Odvolání a Rozhodnutí MPSV

Může se Vám také líbit...