Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/73855/virtual/www/wp-includes/post-template.php on line 284

Dopis biskupovi 2

Vážený Monsignore,

s potěšením jsem přijal dopis, podepsaný Vaším sekretářem Mgr. Petrem Suchomelem ze dne 19. března 2014 se sdělením, že se záležitostí zabýváte. Vzhledem k tomu, že již od toho data uplynula poměrně dlouhá doba a podle informací, které jsem získal od rodičů postižených dětí, situace v již prakticky „bývalém“ stacionáři PETRKLÍČ není nejlepší, dovoluji si Vám svoji žádost připomenout.

Ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Bc. Anna Blažková totiž dále pokračuje ve svých aktivitách, které směřují k zániku stacionáře. Její záměr, rozdělit rodiče postižených dětí na část, která bude chtít i nadále pokračovat pod vedením Mgr. Ivety Vrbové a na ty, kteří zůstanou ve stacionáři pod personálním obsazením, jmenovaným Bc. Annou Blažkovou, nevyšel. Rodiče nemají zájem o „experimenty“, chtějí mít jistotu, že o jejich děti bude řádně postaráno. Takže v dnešních dnech je budova stacionáře PETRKLÍČ prakticky prázdná a panelákový byt 5+1 manželů Vrbových, který poskytl azyl rodičům a dětem z 18-ti rodin, praská ve švech, neboť se přeměnil na zatím bezplatný a fungující stacionář. A další pracovníci stacionáře PERKLÍČ obdrželi od ředitelky Oblastní charity Havlíčkův Brod Bc. Anny Blažkové výpovědi pro nadbytečnost, čímž je vážně ohroženo naplnění plánovaných ukazatelů evropského projektu „Centrum sociálních služeb Petrklíč“ ve výši 20 milionů, které ztratilo nejprve vedoucí, potom klienty a nyní i zaměstnance.

Monsignore, jedním z dalších překvapení, na které jsem při snaze objektivně posoudit současný stav ve stacionáři narazil, je skutečnost, že Kraj Vysočina nadále vyplácí finanční prostředky na provoz téměř prázdného stacionáře. Kam jdou, lépe řečeno k jakému účelu slouží tyto nemalé finanční prostředky z rozpočtu Kraje Vysočina, když stacionář prakticky nefunguje? Naivně jsem se domníval, že sbírky, které Charita ČR organizuje a občanská společnost je podporuje svými nemalými příspěvky, prvotně slouží právě na pokrytí nákladů provozu zařízení typu stacionář PETRKLÍČ.

Vážený Monsignore, chtěl bych Vás požádat o sdělení, k jakým závěrům jste dospěl při posuzování skutečností, které jsem uvedl v dopisu ze dne 17. března 2014 a jakým způsobem bude řešena nekompetentnost ředitelky Oblastní charity Havlíčkův Brod Bc. Anny Blažkové a nevhodného jednání jejího nadřízeného RNDr. Jiřího Stejskala, ředitele Diecézní katolické charity Hradec Králové.

Děkuji Vám, vážený Monsignore, za pozornost, kterou budete i nadále věnovat popsanému případu.

 

Přeji Vám hezké dny.

Ing. Václav Macháček

V Praze dne 11. května 2014

 

 

 

Může se Vám také líbit...