Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/73855/virtual/www/wp-includes/post-template.php on line 284

Dopis biskupovi 1

Vážený Monsignore,

obracím se na Vás v záležitosti, která vznikla dne 6. února 2014 tím, že vedoucí stacionáře PETRKLÍČ v Ledči nad Sázavou (zřizovatelem je Oblastní charita Havlíčkův Brod) paní Mgr. Iveta Vrbová obdržela od ředitelky Oblastní charity Havlíčkův Brod Bc. Anny Blažkové písemné odvolání z funkce, a to v rozporu s ustanoveními §52 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, a především neuvedením samotného důvodu odvolání. V této souvislosti je vhodné zmínit ustanovení kodexu Charity Česká republika, především bodu 3 „Odborné a osobnostní kvality pracovníků Charity“, který Bc. Anna Blažková buď nezná, nebo zcela ignoruje.

Tato skutečnost vyvolala u rodičů dětí, které jsou klienty stacionáře PETRKLÍČ (jedná se o děti s kombinovaným stupněm postižení), negativní reakci a na jejich žádost bylo svoláno jednání se zástupci charity, které se uskutečnilo dne 26. února 2014.

Vzhledem k tomu, že můj syn již není klientem zmiňovaného stacionáře (byl od vzniku v roce 2002 až do září 2009, v současné době je klientem Domova sociálních služeb Vlašská, středisko Papírenská, Praha 6), byl jsem telefonicky kontaktován zástupcem rodičů a požádán, zda bych byl ochoten se k popisované události alespoň písemně vyjádřit. Své stanovisko jsem odeslal mailem dne 23. února 2014 a jeho kopii Vám, Monsignore, přikládám.

Dne 13. března 2014 se uskutečnila dlouhodobě plánovaná návštěva klientů a pracovníků Domova sociálních služeb Papírenská ve stacionáři PETRKLÍČ v Ledči nad Sázavou. Smyslem této návštěvy bylo poznání podmínek a prostředí, ve kterém jsou sociální služby poskytovány a také získání nových poznatků o formách vedoucích ke zlepšení těchto služeb. Na své vlastní náklady jsem se této akce zúčastnil a zde jsem se v poloprázdném zařízení od zástupců rodičů dozvěděl, že jednání dne 26. února 2014 skončilo absolutním neúspěchem – rodiče nechtějí, aby jejich postižené děti dále navštěvovaly stacionář, jehož zřizovatelem je Oblastní charita Havlíčkův Brod a jehož vedoucí nebude Mgr. Iveta Vrbová. Samozřejmě, že mne zajímal důvod jejich postoje. Je velmi jednoduchý, ale také velmi zarážející – arogantní jednání pana RNDr. Jiřího Stejskala, ředitele Diecézní katolické charity Hradec Králové, nadřízeného ředitelky Oblastní charity Havlíčkův Brod Bc. Anny Blažkové.

V čem rodiče dětí s různým stupněm postižení vidí a cítí aroganci v jednání pana RNDr. Jiřího Stejskala? Dokážete si, Monsignore, představit, že předstoupíte před podobné shromáždění, a když Vám rodiče začnou fakticky argumentovat tím, že nechtějí své postižené děti ponechat v zařízení, jehož zřizovatelem je charita, tak jim sdělíte: „Je to jako s houskami na krámě. Když vám nechutnají, tak půjdete k jinému pekaři!!!“

Monsignore, přirovnávat postižené děti k pekařskému výrobku ve 21. století je velmi, ale opravdu velmi nechutné. Je vůbec možné, aby člověk s titulem RNDr. (vím, dosažená úroveň vzdělání není zárukou ničeho), ale především člověk ve funkci ředitele Diecézní katolické charity pronesl tato slova? A nejen pronesl. Podle sdělení rodičů se celé jeho vystoupení nechá charakterizovat dvěma slovy: Arogance moci. Žádný argument rodičů nebyl z jeho strany přijat a ono přirovnání – stacionář pro postižené děti = pekařský výrobek – je nehoráznost a velká urážka lidské důstojnosti ve společnosti občanské. A jak je hodnotí společnost křesťanská?

Vážený Monsignore, motto Diecézní katolické charity Hradec Králové je: „Pomáháme lidem, kteří si pomoci nemohou nebo neumějí“. Představuje nebo zastupuje pan RNDr. Jiří Stejskal ty, co „pomáháme“? Podle mého osobního názoru ne, protože ten člověk svými konkrétními projevy a postoji poškozuje křesťanské poselství či poslání. Také zcela porušuje zásady, stanovené již zmíněným kodexem Charity Česká republika, konkrétně ustanovení 4.4. „Omezení“, a to ve všech jeho bodech. Co mají dělat rodiče postižených dětí z Ledče nad Sázavou a širokého okolí, když stacionář PETRKLÍČ je jediné podobné zařízení v této části nejen Kraje Vysočina, ale i části Středočeského kraje? Kam jinam mají umístit své postižené děti, resp. jak mají řešit samotné existenční otázky rodin, pokud jsou zaměstnáni? Proč se nikdo z Diecézní katolické charity Hradec Králové nezeptal na názor a hodnocení kolem stacionáře PETRKLÍČ situace dobře znalého děkana římskokatolické farnosti Ledeč nad Sázavou pana ThDr. Jana Bárty?

Monsignore, podle Stanov Diecézní katolické charity Hradec Králové je zřizovatelem této organizace Biskupství královéhradecké. V souladu s ustanovením čl. 6, odst. 2) těchto stanov ředitele Diecézní katolické charity Hradec Králové jmenuje a odvolává diecézní biskup královéhradecký. Tyto stanovy podepsal dne 4.8.2009 tehdejší biskup královéhradecký Mons. Dominik Duka, který se také v červnu 2002 zúčastnil slavnostního otevření stacionáře PETRKLÍČ v Ledči nad Sázavou. Proč se tolik odvolám na výše uvedené stanovy? Především proto, že se na Vás obracím s plným vědomím toho, že jste člověk, který může celou situaci vyřešit nebo alespoň sjednat nápravu.

Proto bych Vám chtěl, vážený Monsignore, předem poděkovat za pozornost, kterou budete celému případu věnovat.

 

S pozdravem

Ing. Václav Macháček

V Praze 17. března 2014

 

 

Může se Vám také líbit...