Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /data/web/virtuals/73855/virtual/www/wp-includes/post-template.php on line 284

Centrum vs. Stacionář

Centrum denních služeb a Denní stacionář, podle zákona o sociálních službách jsou dva odlišné pojmy. Přesto v našem případě si je pletou nejen novináři, ale i vysoce postavení lidé na řídících funkcích v kraji Vysočina a charitní hierarchii. „Nechceme v jednom městě dva stacionáře. Nebudeme dotovat provoz dvou stejných zařízení. Se stacionáři se snad roztrhl pytel, rostou jako houby po dešti“, slyšíme dnes ze všech stran.  Jak tomu tedy popravdě skutečně je? Odpověď nalezneme v zákoně č. 108/2006 Sb. o sociálních službách:

§ 45  Centra denních služeb

(1) V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,

c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

d) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

e) sociálně terapeutické činnosti,

f) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

§ 46  Denní stacionáře

(1) V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

(2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

c) poskytnutí stravy,

d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,

e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

f) sociálně terapeutické činnosti,

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

V čem se tyto na prvý pohled stejné služby liší? Je to ve slůvku „pravidelnou“ a tím i v úrovni poskytování pomoci.

V Ledči nad Sázavou existuje již 12 let Denní stacionář pro děti a mládež s kombinovaným postižením a nyní zde nově vzniká také Centrum denních služeb Barborka pro dospělé uživatele, tedy služba navazující, ne konkurenční! Nabízí pomoc mimo jiné i bývalým uživatelům Sociálně terapeutické dílny, kterou Oblastní charita Havlíčkův Brod letos v polovině roku organizační změnou po 5-ti leté činnosti zrušila.

Mgr. Iveta Vrbová, Háta, o.p.s.

Může se Vám také líbit...