Kategorie Dopisy rodičů

Dopisy rodičů

Vyjádření rodičů

Reagujeme na článek v minulém vydání Ledečské zpravodaje o dění ve stacionáři Petrklíč. Byl totiž plný lží a zkreslených informací. Neutěšený stav zde trvá již více jak rok. Za tu dobu většina rodičů (18 z 21)...

Dopis biskupovi 2

Vážený Monsignore, s potěšením jsem přijal dopis, podepsaný Vaším sekretářem Mgr. Petrem Suchomelem ze dne 19. března 2014 se sdělením, že se záležitostí zabýváte. Vzhledem k tomu, že již od toho data uplynula poměrně dlouhá doba...

Dopis biskupovi 1

Vážený Monsignore, obracím se na Vás v záležitosti, která vznikla dne 6. února 2014 tím, že vedoucí stacionáře PETRKLÍČ v Ledči nad Sázavou (zřizovatelem je Oblastní charita Havlíčkův Brod) paní Mgr. Iveta Vrbová obdržela od ředitelky...

Dopis rodičů ombudsmance

Vážená paní ombudsmanko, obracíme se na Vás jako na poslední instanci, která je oprávněná pomoci nám v naší zoufalé situaci, konkrétně v registraci nové sociální služby. Jsme rodiče nebo zákonní zástupci bývalých klientů stacionáře...

Dopis rodičů – Centrum denních služeb Barborka 1

Petr Krčál, Mgr. et Bc. radní kraje Žižkova 57 587 33 JIHLAVA Věc: Centrum denních služeb Barborka                                                        Ledeč nad Sázavou 16.6.2014 Vážený pane radní, dne 3.3.2014 jsme se na Vás obrátily s žádostí o setkání...