Kategorie Dokumenty

Popis realizace poskytované sociální služby

Popis realizace poskytované sociální služby

V souladu se zákonem 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele Háta,...

Ceník poskytované služby v CDS Barborka

Ceník poskytované služby v CDS Barborka

Ceník je přizpůsoben uživatelům služeb dle jejich potřebné míry podpory v hodinovém intervalu. Potřebná míra potřeby 10 min., zbytek dohled – 17 Kč/hod Potřebná míra potřeby 15 min., zbytek dohled – 22 Kč/hod Potřebná...