Ohlédnutí za rokem 2015

Pro CDS Barborka byl rok minulý rokem napětí i úspěchů. Prvotní náročné období plné komplikací a očekávání, zda bude dostatek finančních prostředků na udržení zařízení, bylo vystřídáno obdobím společných a radostných setkání nejen u nás v zařízení. A za toto patří velký dík přátelům a sponzorům našeho centra. Je jich více, ale za největší jmenujeme Lesy České republiky, s. p., OPERA SILVATICA s.r.o. a MÁTRA TRANSPORT a.s. Bez nich bychom nepřekonali ony počáteční obtíže. Jedna z velkých akcí, které CDS Barborka organizovala, byla soutěž „I my máme talent“, které se zúčastnilo téměř deset spřátelených organizací. Ty zase zvaly nás do jejich měst a zařízení, na jejich aktivity. Velmi si vážíme dobré spolupráce se zastupiteli města Ledeč nad Sázavou, kteří příležitostně navštěvují naše zařízení a také společně s námi uspořádali ve sportovní hale basketbalový zápas, ze kterého byl výtěžek věnován CDS Barborka. Uživatelé našeho centra se zapojují do majoritní společnosti, žijí opravdu bohatým společenským i kulturním životem a jezdí na integrační pobyty. Zaměstnanci centra se snaží plnit přání uživatelů a ti se těší na každý den prožitý mezi kamarády.

4. prosince 2015 jsme oslavili roční výročí vzniku a dalším setkáním bylo vánoční posezení s rodiči a přáteli, kteří nás i během roku navštěvují a pomáhají nám. My jim velmi děkujeme za radost, kterou nám tím přinášejí. Díky patří například Milanovi Svobodovi ze sousední obce Vilémovice, který zpestřil program vánočního setkání svým zpěvem a hraním na harmoniku jak koled, tak i jiných veselých písní, kterými nás těšil několikrát i během uplynulého roku. Naše aktivity a činnosti si můžete prohlédnout na FB stránkách Centrum denních služeb Barborka. V roce 2016 přejeme našemu zařízení i vám vše dobré a splněné sny.

Může se Vám líbit...